Mesto 2015. 03. 11.

Systém bášt si zaslúži tiež viac pozornosti!

Činnosť vedenia mesta smerujúca k zisteniu skutkového stavu pokračovala prehliadkou komárňanského baštového systému. László Stubendek, primátor mesta, Imre Knirs, viceprimátor mesta, Péter Takács, stavebník a člen príslušnej odbornej komisie a Róbert Králik, hovorca mesta, si pozreli baštu 7 a 8, ktoré sa nachádzajú po pravej a ľavej strane cesty vedúcej ku kajakárni. Bašta 8 je v horšom, spustošenom stave, často slúži rôznym živlom ako útočisko, jej okolie je plné smetí a kríkov. Cesta vyložená kamením, ktorá voľakedy viedla k tejto bašte je takmer nepoznateľná. Vedenie mesta sa za pomoci odborníkov bude snažiť vyčistiť toto územie, múry a budovy opraviť a sprístupniť ho pre návštevníkov a cyklistov. Ako vzorový príklad na opravu poslúži práca Tivadara Kubika a jeho syna, ktorí roky vynakladajú obrovské úsilie v bašte 7, ktorú sa po tridsiatich rokoch pustošenia, zanedbania a vyčíňania vandalov a zlodejov snažia uviesť do pôvodného stavu. Výsledky ich usilovnej práce sú viditeľné napríklad na opravenom padacom moste, vo vnútornom dvore bašty, na studni, na vyčistených pivničných priestoroch, na vyčistenej vodnej priekope a na niekoľkých takmer vynovených miestnostiach. Vedenie mesta ocenilo prácu pána Kubika a prisľúbilo mu príslušnú pomoc zo strany mesta. Vzdialeným cieľom rodiny je totiž v týchto priestoroch vybudovanie technického múzea.

-krá-, -dr-