Značka: cezhraničná spolupráca

Región
V rámci cezhraničnej spolupráce sa rozšíri autobusová doprava regiónu
Mesto
Prihraničné mestá pracujú na spoločnej stratégii rozvoja
Región
Do okolia Komárna putovalo 11,5 milióna EUR v rámci cehraničnej spolupráce
Región
Na medzinárodnej výstave v Komárne očakávajú organizátori 300 firiem
Mesto
Mestá majú spoločné projektové zámery