Mix 2019. 11. 21.

Takmer 600 odborníkov rokovalo v Komárne na tému onkológia

Komárno sa na jeden deň stalo centrom slovenskej onkológie. Nemocnica Komárno, člen skupiny AGEL, zorganizovala 1. Komárňanskú onkologickú konferenciu v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Regionálnou komorou medicínsko-technických pracovníkov, Slovenskou lekárskou komorou, Sekciou nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory.

Takmer 600 odborníkov – lekárov, farmaceutov, sestier a medicínsko-technických pracovníkov sa stretlo v priestoroch auly Univerzity J. Selyeho  a vypočulo si päť desiatok odborných prednášok v štyroch blokoch. Akcie sa zúčastnila aj prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová a hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre odbor ošetrovateľstvo Helena Gondárová – Vyhnáčková. Konferenciu prostredníctvom zaslaného príhovoru pozdravila aj ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská, ktorá sa kvôli neodkladným pracovným povinnostiam nemohla akcie zúčastniť.

Onkológia v Komárne sa za jediný rok vypracovala na popredné miesto a stala sa dôležitou súčasťou siete moderných onkologických stredísk na Slovensku. Stalo sa tak vďaka výbornému technickému vybaveniu, vynikajúcim odborníkom, skvelému manažmentu onkocentra a výborným výsledkom. Za rok prevádzky najmodernejšieho lineárneho urýchľovača v Čechách a na Slovensku len v Komárne pomohli takmer 900 pacientov.

,,Pred viac ako  rokom sa  spoločnosť AGEL podujala vytvoriť  v Komárne onkologické centrum s najmodernejším prístrojovým vybavením, s vynikajúcimi odborníkmi a ambíciou na perfektný pacientsky manažment. Cieľ bol viac ako ambiciózny, čelili sme otázkam o opodstatnenosti, o tom, aké bude využitie onkocentra i najmodernejšieho lineárneho urýchľovača v Čechách a na Slovensku, či to zvládneme výkonovo i personálne. Dva dni dozadu uplynulo presne 365 dní odo dňa, keď komárňanská nemocnica začala písať svoju novodobú onkologickú históriu,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ AGEL SK Michal Pišoja.

,,Som veľmi rád, že Komárno dnes znamená na pomyselnej onkologickej mape pojem. Hovoria o tom naše výsledky, skúsenosti a predovšetkým naši pacienti. Za to by som veľmi rád vyjadril všetkým svojim kolegom obrovské poďakovanie za skvelú tímovú prácu, za výsledky, ktoré dosiahli, za nasadenie a ochotu prekonávať prekážky.

Jedným z hlavných cieľov Nemocnice v Komárne je a ostáva aj do budúcna štandardizácia postupov diagnostiky, liečby a prevencie a multidisciplinárna spolupráca vrátane súčinnosti s renomovanými onkologickými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí,“ dodal predseda predstavenstva AGEL SK.