Región Dél-komárom 2023. 09. 08.

Telocvičňa školy Monostori je zrekonštruovaná

Vynovená telovýchovná hala bola odovzdaná začiatkom septembra. Nebola to však jediná rekonštrukcia a investícia, ktorá sa v posledných rokoch dotýkala verejnoprávnej inštitúcie. Vynovené ihrisko Materskej školy Napsugár
bolo slávnostne otvorené pred dvoma rokmi. Primátor južného Komáromu Dr. Attila Molnár vtedy uviedol, že samospráva sa zaviazala v priebehu troch rokov vynaložiť tri miliardy forintov na modernizáciu a rozvoj svojich inštitúcií. V rámci tohto renovačného projektu, ktorý sa začal v roku 2017, bolo obnovené aj ihrisko škôlky, ktoré stálo takmer štyridsať miliónov forintov.

Na dvore bolo nainštalovaných niekoľko nových hračiek: multifunkčný hrad, reťazové hojdačky, hojdačky s váhou, unikátne pieskovisko, kreatívne dosky na kreslenie, odpadkové koše, rôzne lavičky, na deti odvtedy čaká obria kruhová lavička.

Je to najstaršia vzdelávacia inštitúcia v Komárome, ktorá sa nachádza aj v Koppánymonostor. Miestna základná škola nedávno oslávila 125. výročie svojho vzniku. Viceprimátor János Czita vo svojom príhovore na májovej jubilejnej slávnosti poďakoval učiteľom za ich skromnú a obetavú prácu a rodičom za to, že si za detskú alma mater vybrali Základnú školu Koppánymonostor.

– Týchto 125 rokov má orientačnú hodnotu. Ukazuje, čo je v živote skutočne dôležité, teda deti, ktoré sú budúcnosťou,“ upozornil János Czita.

Pri príležitosti nedávno konanej gymnaziálnej slávnosti odborný manažér Školiaceho strediska Tatabánya Ádám Takács povedal: Okrem kompletnej obnovy strešnej konštrukcie dostala budova úplne nové moderné okná a vymaľovali sa aj triedy.

Od primátora Dr. Attilu Molnára sme sa tiež dozvedeli , že séria investícií sa nezastaví, keďže na dvore materskej školy pribudne nové detské ihrisko a okrem toho školský dvor a samotná budova dostanú úplne nový vzhľad.