Fotky 2020. 11. 25.

Toto je Máté, chlap týždňa

Tvárou týždňa je 21-ročný Máté Menyhárt. Máté z Kamenice nad Hronom trávi väčšinu času v Komárne, keďže tu študuje odbor informatiku na Univerzite Jánosa Selyeho.

Miluje šport a snaží sa obstáť v každej oblasti. Na strednej škole navštevoval stolný tenis a po skoku do výšky a skoku do diaľky sa stal volejbal jedným z jeho hlavných cieľov. Momentálne hrá vo VK Spartak UJS v Komárne s výškou 203 centimetrov.

Svoj voľný čas trávi najmä v prírode, kde často chodí na ryby. V uplynulom roku sa mu podarilo objaviť veľa nových miest na dvoch kolesách a tomuto zvyku by chcel ostať verný aj naďalej.

Na otázku, ako si predstavuje svoju budúcnosť, Máté odpovedal nasledovne: „V budúcnosti chcem mať rodinu, s ktorou budem bývať v krásnom, veľkom dome a svojim deťom chcem dopriať všetko, po čom túžia.“

Foto: Peter Kádek