Fotky 2020. 11. 25.

Toto je Máté, chlap týždňa

Tvárou týždňa je 21-ročný Máté Menyhárt. Máté z Kamenice nad Hronom trávi väčšinu času v Komárne, keďže tu študuje odbor informatiku na Univerzite Jánosa Selyeho.