Mix Dél-komárom 2022. 09. 13.

Tourinform v susednom Komárome vykazuje činnosť na vysokej úrovni

Ako každý rok, aj tento rok hodnotila Maďarská turistická agentúra výkon národných kancelárií vrátane Tourinformu v južnom Komárome. Pobočka svoje doterajšie výsledky výrazne zlepšila. Spýtali sme sa manažéra Tamása Proczellera.

„Kancelárie Tourinform tvoria základ maďarského systému cestovného ruchu. Vítame všetkých domácich aj zahraničných návštevníkov, ktorí k nám prídu so spoľahlivými, autentickými a cennými informáciami. Dél-Komárom do tohto systému vstúpil pred dvadsiatimi rokmi. Súvisí to so skutočnosťou, že národná stratégia cestovného ruchu vypracovaná Maďarskou agentúrou pre cestovný ruch, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je systém zabezpečenia kvality cestovného ruchu, na ktorej sa nám teraz podarilo dosiahnuť nárast takmer o 30 percentuálnych bodov a dostať sa tak vysoko nad celoštátny priemer! Kontrolu agentúra vykonala ústne, písomne ​​a osobne. Touto metódou vedia nielen merať efektivitu systému, ale my ako úrad dostávame aj spätnú väzbu o kvalite odvedenej práce,“ konštatoval manažér.

Úspech možno pripísať mnohým dôvodom. Na jednej strane samospráva v roku 2020 založila Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft . „Čo z nášho mesta robí výnimočnú turistickú destináciu na európskej úrovni, a po tretie, sú tu ďalšie úlohy, ako je organizácia mesačných tematických prehliadok mesta,“  dodal Tamás Proczeller, ktorý zdôraznil, že tento úspech by samozrejme nebol možný bez kolegov a tímu bez, ktorým zároveň vyjadril osobitnú vďaku.

Najbližšie tematické turné sa uskutoční 17. septembra, teda v sobotu tohto týždňa. Tentoraz môžeme zažiť dobrodružstvo v rímskom Komárome!

Zdroj: komarom.hu