Mesto 2020. 09. 16.

Týždeň dobrovoľníctva v Komárne

V dňoch 16. – 22. septembra sa na Slovensku uskutoční Týždeň dobrovoľníctva. Cieľom tejto aktivity je zapojiť širokú verejnosť do dobrovoľníckej činnosti, aby prostredníctvom nej mohli uskutočniť niečo dobré, niečo užitočné, prospešné pre svoje okolie a blízkych.

Komárno sa taktiež zapojí do tejto iniciatívy a mesto sa bude snažiť byť nápomocné činorodým ľuďom. Týždeň dobrovoľníctva je skvelou príležitosťou, aby sme vyčistili svoje  životné prostredie, zbavili sa nezmyselných grafit, skrášlili svoje okolie. Pomôcť môžeme hoci aj starším osobám žijúcich v našej blízkosti, ale  môžeme nájsť aj iný spôsob ako byť užitočným.

Mestský úrad chce podporiť  túto činnosť a zabezpečiť pracovné pomôcky k jednotlivým aktivitám. K zbieraniu odpadkov na verejnom priestranstve mesto poskytne vrecia, rukavice a následne zabezpečí aj odvoz vriec s vyzbieraným odpadom. V prípade maľovania, obnovy niečoho, mesto zabezpečí farby a štetce. Ak si dobrovoľnícka aktivita bude vyžadovať inú pomoc alebo nástroje, sme pripravení to zabezpečiť.  

Dobrovoľníkov žiadajú, aby o svojej dobročinnosti poslali fotografiu, ktorá budú zverejnená aj na webových stránkach mesta. Na najšikovnejšie dobrovoľnícke skupiny čakajú rôzne darčekové predmety. Nech je ich príkladné správanie chytľavé, veď čisté životné prostredie si môžeme vytvoriť jedine spoločným úsilím.

Dobrovoľnícke skupiny svoju požiadavku o pracovné náradie a pomoc môžu zasielať na: info@komarno.sk, alebo počas pracovnej doby na  tel. čísle 035 28 51 214. Fotografie s krátkym opisom o vykonanej aktivite taktiež môžu posielať na uvedenú emailovú adresu.

Zdroj: Mesto Komárno