Kultúra 2017. 02. 17.

Týždeň vedy a techniky na Rozmarínke

Ako raz povedal George Polya: „Najlepší spôsob, ako sa niečo naučiť je objaviť to.“ Práve preto v ZŠ Rozmarínová ul. 1 Komárno preferujeme viaczmyslové zážitkové vyučovanie, bádateľské aktivity a aj vďaka najmodernejšiemu vybaveniu odborných učební v okrese podporujeme výučbu prírodných vied, a to nielen na bežných vyučovacích hodinách, ale aj prostredníctvom rôznych celoškolských aktivít a projektov.

2

Počiatočné prírodovedné vzdelávanie u žiakov 1. – 4. ročníka si kladie za cieľ vytvoriť poznatkovo – postojové základy k prírodovedným predmetom. Aby tie postoje boli u malých žiakov kladné a prírodné vedy nepovažovali za strašiaka, okrem zavádzania spomínaných metód a navštevovaním odborných učební, sme sa tentoraz rozhodli prírodovedné predmety priblížiť žiakom školským projektom pod názvom Týždeň vedy a techniky na Rozmarínke.

3

Ak by sme mali všetky aktivity vymenovať a opísať, mohli by sme vydať celý časopis, preto nám dovoľte aspoň takouto skrátenou formou predstaviť netradičný týždeň plný bádania a poznávania, ktorý zažili žiaci 0.-5. ročníka. Od 6.2 do 10.2 sa im totiž každý deň predstavila iná prírodná veda v tých najlepších a najpútavejších formách. Učitelia si spolu so staršími žiakmi pre nich pripravili rôzne vedecké aktivity. Tí usilovní mohli na konci týždňa, keď pozbierali všetky pečiatky, získať titul Malý vedec.

4

Ako prvé sa im predstavili prírodné vedy biológia a geografia pod vedením vyučujúcich Mgr. Mareka Tótha a Mgr. Matildy Grešovej. Žiaci spoznávali tajomstvá prírody, určovali potravinové reťazce, pozorovali mikroskopický život v kvapke vody, spoznávali zvuky živočíchov, zistili, prečo kysne cesto, čo sa deje s dažďovou vodou, vyskladali si puzzle krajov Slovenska, spoznávali mapové znaky, či dokonca boli svedkami výbuchu sopiek.

5

V utorok vládli informatika a technika na čele s učiteľmi Mgr. Stanislava Jiríčka a RNDr. Dezidera Mériho. Žiaci sa ocitli vo svete počítačov a programovania a cibrili si svoje manuálne zručnosti. Vyskúšali si, aké je to byť programátorom, poskladali počítač, zapájali elektrické obvody, skladali drevenú posteľ a brúsili drevené výrobky.

V stredu sa premenili na ozajstných výskumníkov, čakala ich totiž ďalšia prírodná veda, a to chémia s množstvom zábavných pokusov, ktoré si pre nich pripravili vyučujúci Mgr. Silvia Szabóová a Mgr. Marek Tóth. Žiaci si mohli vyskúšať, aké to je byť chemikom. Vyrobili si chemické šampanské, chemickú dúhu, lávovú lampu, premieňali vodu na víno a hrali sa so slizom. S otvorenými ústami sledovali, ako im ich starší spolužiaci predvádzajú pokusy s ohňom. Najväčší úspech však mal pokus horiace ruky.  Na záver sa mohli odfotiť v malom foto stánku ako ozajstní chemici.

6

Predposledný deň čakali našich malých bádateľov matematika a fyzika pod vedením vyučujúcich Mgr. Evy Szabóovej a Mgr. Ľubice Kováčovej. V tento deň si žiaci precvičili počítanie a fyzikálne zákonitosti hravou a veselou formou. Spravili si nákup a aj ho zaplatili, zahrali si piškvorky, riešili sudoku, merali si kapacitu svojich pľúc, pozorovali, ako sa láme svetlo či vzniká elektrický prúd Van der Graffovým generátorom.

Vyvrcholením týždňa  vedy a techniky bol Vedecký jarmok, kedy sa návštevníkom školy predstavili všetky vedy naraz. Vítaný bol každý. Rozmarínčatá sa podelili o tajomstvá vedy s rodičmi, starými rodičmi a všetkými priateľmi školy. Každý s nadšením prechádzal od jedného stanovištia k druhému s radosťou spoznania niečoho nového. Pozvanie prijali aj tí najmenší výskumníci, deti z materských škôl, ktorí nám dokázali, že byť vedcom môže byť  naozaj každý a na veku nezáleží.

7

A aké sú pocity našich najmenších?

  • Páčil sa mi sliz, ohnivé tornádo, kvety, aladinova lampa, mikroskopovanie, legovideo (Zarka, 1.A)
  • Mne sa veľmi páčilo, že sme robili pH dúhu a ešte k tomu sa mi páčilo, že sme si mohli vyrobiť sliz. Potom sa mi páčilo, že v piatok k nám prišli pozrieť maminy, oteckovia, babičky a dedkovia. Podľa mňa to bolo pekné. (Karin, 2.A)
  • Bolo to super. Najviac sa mi páčili horiace ruky, ale ináč bolo všetko dobré. Dúfam, že aj na budúci rok príde vedecký jarmok a ešte niečo, naši spolužiaci od ročníkov 5 do 9 sú veľmi šikovní. (Viktor, 3.A)
  • Mne sa najviac páčila geografia a biológia, ale aj chémia bola dobrá. Sliz bol super, mne sa aj doma podaril, farbu mal červenú. Ruky som mala celé červené. Bolo to super. (Miriam, 3.A)
  • Bolo to super, každý deň som sa niečo iné dozvedela. Páčilo sa mi, že to nerobili dospelí, ale deti. Urobili tam rôzne stánky, urobil tam aj učiteľ také kúzlo horiacu ruku, bolo to super. Vlastne celý jarmok bol super. (Sophia, 4.A)
  • Mne sa páčila najviac chémia preto, lebo tam sme si mohli vyskúšať pokusy. Ešte sa mi páčila aj technika, takže sa mi všetko páčilo. Bol by som rád, keby sa takéto akcie konali častejšie. Dúfam, že keď budeme piataci, aj my budeme takéto pekné veci robiť. (Julien, 4.A)

Mgr. Marek Tóth
ZŠ Rozmarínová ul. 1, 94501 Komárno

8 9 10 11