Región Dél-komárom 2022. 01. 19.

Umelecká škola v maďarskom Komárome organizuje online koncert

Deň maďarskej kultúry sa oslavuje 22. januára už od roku 1989. Stalo sa tak na počesť skutočnosti, že v ten deň v roku 1823 Kölcsey Ferenc označil istý rukopis za maďarskú hymnu.

Pripomienky výročia poskytujú príležitosť venovať väčšiu pozornosť tisícročným tradíciám, národnému povedomiu a materiálnym a duchovným hodnotám evokujúcim minulosť.

S myšlienkou pripomenúť si tento deň prišiel v roku 1985 klavirista Árpád Fasang. Podľa jeho slov je tento deň je aj o zvyšovaní povedomia, že môžeme čerpať z nášho tisícročného dedičstva a máme byť na čo hrdí, keďže tento národ dal veľa Európe a kultúre. Toto dedičstvo je udržateľné, dá sa spravovať a môže pomôcť vyriešiť dnešné problémy.

Pri príležitosti tohto veľkého dňa chystá Základná umelecká Egressy Béni online koncert, ktorý bude dostupný na Facebookovej stránke inštitúcie od 22. januára.

Zdroj: komarom.hu