Mesto 2016. 08. 26.

Unikátne centrum komárňanskej nemocnice

Centrum pre poruchy rovnováhy komárňanskej nemocnice sa rok po otvorení stáva jedným z dvoch vysoko špecializovaných zariadení poskytujúcich kompletnú diagnostiku závratových problémov s adekvátnym vybavením v rámci celej Slovenskej republiky. Centrum pre poruchy rovnováhy vedené MUDr. Ivetou Csekesovou je súčasťou Všeobecnej nemocnice Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi skupina AGEL SK.

Moderne zrenovované priestory pavilónu K už rok navštevujú pacienti zo všetkých kútov Slovenska. Prvé špecializované pracovisko v Nitrianskom kraji ako jedno z dvoch takýchto pracovísk na Slovensku disponuje komplexným prístrojovým vybavením potrebným na vyšetrenie celého rovnovážneho systému. Toto špecializované centrum sprístupňuje širokému spektru svojich pacientov komplexné vyšetrenie sluchu a rovnovážneho aparátu. „Je pre nás pozitívnym znamením, že si naše Centrum pre poruchy rovnováhy našlo množstvo pacientov z celého Slovenska a že máme vďaka tomu možnosť poskytnúť špecializovanú pomoc, tým ktorí to najviac potrebujú,“ povedal Mgr. Viktor Dudáš, riaditeľ komárňanskej nemocnice.

Pracovisko otorinolaryngologickej a otoneurologickej ambulancie poskytuje diagnostiku a liečbu závratových stavov a rôznych porúch rovnováhy. Závraty sú po bolestiach hlavy druhým najčastejším subjektívnym príznakom v medicíne. Často sa ako príčina týchto príznakov uvádzajú choroby vnútorného ucha, vnútorné choroby, neurologické choroby, či psychiatrické choroby. Toto špecializované pracovisko je vybavené najmodernejším prístrojovým vybavením na najvyššej úrovni a aj samotný personál bol vyškolený na renomovaných pracoviskách v odbore otoneurológia. „Pomocou prístrojov, s ktorými disponujeme (Videonystagmografia, Kalorimetria, BAEP, vyšetrenie očných a krčných vestibulárnych evokovaných potenciálov – VEMP test) je možné vykonať dokonalú diagnostiku a diferenciálnu diagnotiku závratových stavov na úrovni najvyspelejších krajín EU, potvrdiť otogénnu resp. neurologickú príčinu ich vzniku a tak neliečiť iba príznaky, ale samotnú príčinu ochorenia. Ako jediné pracovisko na Slovensku ponúkame pacientom možnosť nemedikamentóznej liečby formou individuálneho cvičenia – vestibulárneho tréningu, ktorý je celosvetovým trendom v rehabilitácii pacientov s poruchou rovnováhy,“ uviedla MUDr. Iveta Csekesová, vedúca lekárka Centra pre poruchy rovnováhy.
Centrum v úzkej spolupráci s ďalšími medicínskymi odbormi ponúka komplexný program zdravotnej starostlivosti zahrňujúci diagnostiku, farmakoterapiu, ORL liečbu, individualizovaný rehabilitačný program a dispenzarizáciu. Pracovisko bolo priestorovo nadštandardne pripravené tak, aby bolo možné naraz poskytovať viaceré služby svojim pacientom vrátane infúznej liečby vo forme stacionára napríklad pacientov s chronickými ochoreniami v tomto odbore. „Naše Centrum spomedzi služieb poskytuje pacientom aj audiometrické a tympanometrické vyšetrenie, vyšetrenie stredoušných reflexov, vestibulárne vyšetrenie (vyšetrenie závratov), možnosti nadštandardného ošetrenia a liečby formou ambulantnej infúznej vazoaktívnej liečby vrátane infúznej vazoaktívnej liečby pri akútnej a chronickej poruche sluchu. Okrem diagnostických služieb je možné využiť aj realizáciu terapeutických polohových manévrov, rehabilitáciu závratových stavov s individuálnym prístupom alebo v skupine, či operačné zákroky v odbore ORL na pracovisku jednodňovej chirurgie komárňanskej nemocnice,“ dodala lekárka.

Foto-2---Pacient-počas-prebiehajúceho-vyšetrenia-rovnovážneho-aparátu

Na otázku ako prebieha priemerné vyšetrenie pacienta, odpovedala na záver vedúca lekárka Centra nasledovne: „Kompletné vyšetrenie trvá od 60 do 90 minút a pozostáva z rozhovoru s lekárom, následného vyšetrenia sluchu (tympano a audiometria), vyšetrenia rovnováhy, ktoré zahŕňa videonystagmografiu (pacient na oči dostane špeciálne okuliare s infračerveným snímačom a podľa pokynov sestry sledujete určité body). Nasleduje dráždenie oboch uší, najprv teplým, následne studeným vzduchom, zakaždým po 1 minúte. Pri tomto sa vyvoláva krátky rotačný závrat, ktorý ale v priebehu pár minút ustúpi. Naše prístrojové vybavenie umožňuje aj VEMP vyšetrenie, počas ktorého sú pacientovi na krk a tvár nalepené elektródy (podobne ako pri EKG) a následne musí pacient ležať na chrbte a mierne dvíhať hlavu. Ďalším špeciálnym vyšetrením je BERA vyšetrenie, ktoré prebieha tak, že sa pacientovi opäť nalepia elektródy na čelo a za uši, následne môže pacient pokojne oddychovať so zatvorenými očami ako pri spánku. Na záver vyhodnotíme výsledky všetkých vyšetrení a odporučíme liečbu“.

Centrum pre poruchy rovnováhy je pre pacientov otvorené počas ordinačných hodín od pondelka do piatku v čase od 7.00 do 15.00 hod. Objednávanie je možné aj na telefónnom čísle 035/7709 435.

(agelsk)