Región 2014. 03. 11.

Upozornenie na nevyhovujúcu šaržu detskej výživy

Výrobok OVKO – jablko, čučoriedka pre dojčatá a malé deti od výrobcu Novofruct Nové Zámky, je nevyhovujúci.

Výrobok nevyhovuje z hľadiska prítomnosti rezídua pesticídov etofenprox, ktoré podľa výsledkov analýzy bolo zistené v množstve 0,018 mg/kg. Podľa súčasnej platnej legislatívy je povolené najvyššie prípustné množstvo pre etofenprox 0,01 mg/kg v potravinách pre dojčatá a malé deti.

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bolo rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá zaslané oznámenie č. 2014.0307 –o nevyhovujúcom výrobku – OVKO – jablko, čučoriedka – potravina pre dojčatá a malé deti (potravina pre deti od 5. mesiacov), výrobca: Novofruct SK s.r.o., Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky, balenie: 190 g sklenený pohár, dátum minimálnej trvanlivosti: 12.03.2015, č. šarže: 12.03.2015 L:I, EAN: 8586000823822, TPN: 2004010170935.

V nadväznosti na uvedené Úrad verejného zdravotníctva odporúča spotrebiteľom, aby predmetnú potravinu nekupovali, už zakúpený výrobok nekonzumovali a vrátili ho späť do miesta predaja.

(zdroj: uvzsr.sk, ilustračné foto)