Mesto 2020. 01. 29.

Upozornenie na priznanie k dani z nehnuteľnosti

Mestský úrad Komárno, oddelenie daní a poplatkov Vám dáva na vedomie nasledovné: