Kultúra 2024. 02. 20.

Už budúci týždeň sa v Komárne predstavia najlepšie detské spevácke zbory v regióne!

Regionálne osvetové stredisko v Komárne uskutoční dňa 29. februára regionálne kolo 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2024 pod názvom Deti deťom 2024 v priestoroch MsKS Béni Egressyho v Komárne.

Súťaže sa môžu zúčastniť všetky detské a mládežnícke spevácke zbory pôsobiace v okrese Komárno.

Podporovateľom tohto článku je mesto Komárno