Mesto 2014. 09. 02.

Uzávierka železničného priecestia v Hadovciach

Mesto Komárno oznamuje úplnú uzávierku cesty II/573 v km 66,190 pri železničnom priecestí trate Komárno – Dunajská Streda v žkm 2,664 v k.ú. Komárno, v termíne od 04.09.2014 do 07.09.2014.

Obchádzková trasa bude vedená po nasledovných komunikáciách – Hadovská cesta, štátna cesta I/63 Komárno – Bratislava, cesta III/063054 Zlatná na Ostrove – Čalovec – Kameničná, II/573 Kameničná smer Komárno – Hadovce a bude vyznačená dočasným dopravným značením. Úplná uzávierka cesty je potrebná z dôvodu vykonania opravy uvedeného železničného priecestia.

10268497_822001727830440_3324201061379319498_n
foto: László Pinke