Región Dél-komárom 2021. 11. 30.

V Dome generácií v Komárome sa spúšťajú nové aktivity

V novom dome služieb Dom generácií sa 25. novembra uskutočnila odborná konferencia Ústavu sociálnej starostlivosti o rodinu a dieťa Komárom Tám-Pont s názvom „Organizácia voľného času ako nástroj prevencie kriminality“.

Na prezentácii v rámci projektu „Vybudovanie Domu služieb neziskovej organizácie a jeho prostredia v Komárome“ boli prezentované aj práce súťaže v kreslení.

Laposa Péter, vedúci Oddelenia pre prevenciu kriminality z oblasti policajného riaditeľstva Komárom-Esztergom, povedal, že niektoré aktivity už spustili, ide napríklad o únikovú izbu.

Podplukovník tiež predstavil rozvojový program s názvom „Kresli s Katkou“, v ktorom mladí dobrovoľníci vytvorili vynikajúce diela.

Máté Kiss, farár Evanjelickej farnosti Komárom, na konferencii uviedol, že „program Križovatky“ je integrálnou súčasťou projektu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj sobotný klub mladých, kde si hlavne stredoškoláci môžu vyskúšať svoju kreativitu, realizovať svoje nápady.

V budúcnosti chcú organizátori vymyslieť program, ktorý osloví mladšie i staršie vekové kategórie.