Región 2014. 03. 25.

V Kameničnej otvárajú nové dopravné ihrisko

V Kameničnej dňa 5. apríla 2014 o 14.00 hodine sa uskutoční slávnostné otvorenie novovybudovaného detského dopravného ihriska.

tanpá 55

Dopravné ihrisko je vybavené s najmodernejšou technológiou. Semafory sú vybavené 93 LED svietidlami, a ich riadenie je automatické. Dopravné ihrisko je úplne bezpečné, lebo technológia je napojená na 24 voltov. Vstupné je 2€ na osobu. Suma zahŕňa teoretickú i praktickú časť dopravnej výchovy.

tanpá 22

Obecný úrad na slávnostné otvorenie každého srdečne očakáva.

tanpálya sk 1