Mesto 2021. 12. 10.

V Komárne bez prestávky pracujú na odhŕňaní snehu

Počas včerajšieho popoludnia sneh pokryl takmer celé Slovensko. V Komárne tomu nebolo inak. Na cestách sa vyskytli menšie nehody a kolóny, avšak mesto neustále pracuje na odhŕňaní snehu, aby sa každý dostal v bezpečí domov.

„Veľká vďaka pracovníkom, ktorí od druhej hodiny popoludní, bez prestávky odpratávajú sneh a budú pracovať až do neskorých nočných hodín a potom opäť nastupujú skoro ráno do práce. Určite by mohli byť cesty čistejšie, lenže mesto má na starosti 105 km ciest a 67 km chodníkov a je ťažké byť všade naraz. Keďže za posledné roky padalo málo snehu, vybavenie vozového parku je nedostatočné. Každá dostupná technika je však od poobedia na cestách. Hlavné cesty v meste patria pod správu Regionálnej správy a údržby ciest Komárno, preto ich odpratávanie musia zabezpečiť oni,“ vyjadril sa primátor Béla Keszegh na Facebooku mesta Komárno.