Mesto 2024. 06. 14.

V Komárne posilnili biologickú reguláciu komárov

Vzhľadom na vysokú hladinu vody sa očakáva nadmerný výskyt komárov vo viacerých regiónoch. Komárno je obklopené viacerými oblasťami, kde voda stúpla a je ideálnym liahniskom pre komárov. V tých oblastiach, kde je to možné, sa v posledných dňoch už po tretíkrát uskutočnila biologická regulácia komárov. Ide o ničenie lariev biologickým prostriedkom.

V okolí Komárna sa nachádzajú aj prírodné rezervácie, kde nie je povolená žiadna forma regulácie komárov.

Na základe odporúčaní samospráva plánuje ďalšiu reguláciu v určitých časových intervaloch, a keďže sa chce vyhnúť chemickým prípravkom, pôjde najmä o reguláciu biologickými prostriedkami.

Mesto Komárno – Komárom Város