Mesto 2024. 05. 17.

Mesto začalo s biologickou reguláciou komárov

Pred niekoľkými dňami sa začala biologická regulácia lariev komárov. Biologická regulácia sa môže použiť v mokradiach, kde sa larvy komárov nachádzajú. V oblasti Komárna je niekoľko takýchto mokradí, ktoré sú ideálnym hniezdiskom pre komáre.

K použitiu biologického prostriedku došlo v niekoľkých oblastiach, ale existujú aj miesta s takou environmentálnou klasifikáciou, kde nie je povolená žiadna forma dezinsekcie komárov.

Zdroj: Facebook Mesto Komárno