Mesto 2023. 10. 13.

V Komárne sa čoskoro bude môcť vykurovať zelenou energiou na viacerých miestach

Vo štvrtok minulého týždňa dodávateľ tepelnej energie COM-therm v Komárne uskutočnil tlačovú konferenciu, na ktorej bolo oznámené, že kotolňa pri „veľkom komíne“ bude napojená na kotolne Bauringu a na prvé a druhé sídliská. Poskytovateľ diaľkového vykurovania COM-therm získal na tento účel dotáciu 3,65 milióna eur z fondu ochrany životného prostredia, na ktorú spoločnosť poskytuje 16 percent z vlastných zdrojov. Celková hodnota investície je okolo 3,7 milióna eur.

V posledných rokoch spoločnosť COM-therm výrazne zlepšila kotolňu pri „Veľkom komíne“. Vďaka tomu je tu vyrobené teplo už zaradené medzi zelenú energiu a to je mimoriadne dôležité z viacerých hľadísk. Na jednej strane sa energeticky zefektívnilo zásobovanie teplom (čo zjednodušene znamená, že dokážu „zachytiť“ aj teplo, ktoré sa doteraz vo vzduchu odparovalo). Na druhej strane spoločnosť nemusí platiť emisnú kvótu oxidu uhličitého, čo znamená úsporu takmer 1 milióna eur. V neposlednom rade je nižšia hlučnosť a nedochádza k znečisťovaniu životného prostredia.

Pri ďalšom rozvoji je cieľom dodať túto zelenú energiu do Bauringu, ako aj sídlisko 1 a 2V týchto miestach sú stále v prevádzke staré, zastarané kotly. Tieto chcú eliminovať.

Čo to znamená pre obyvateľstvo?
Na jednej strane musíme počítať s tým, že v nasledujúcom období budú prebiehať súvislé zemné práce medzi sídliskami sedem a jedna-dva, ktoré sú potrebné pre uloženie rozvodov tepla. Vo viacerých prípadoch bude potrebné preraziť cestu, dokonca aj parkovisko na sídlisku – takže asi budeme potrebovať trpezlivosť.

Naliehavejšou otázkou je, aký vplyv to bude mať na peňaženky bežných ľudí? Centralizácia zásobovania teplom bude v dlhodobom horizonte znamenať zisky pre obyvateľov. Aj keď kúrenie a teplá voda nebudú lacnejšie ako teraz, ceny v Komárne dokážu udržať aj ďalšie roky. A pri dnešných raketovo rastúcich cenách a režijných nákladoch to poskytne určitú istotu. 

Vývoj musí byť ukončený za 50 mesiacov, ale cieľom COM-thermu je dokončiť dielo za polovičný čas, teda za 2 roky.

Zdroj: sziakomarom.sk