Mesto 2022. 08. 25.

V Komárne sa začalo s rekonštrukciou ulíc – tu nájdete kompletný harmonogram

V týchto dňoch sa v meste začalo s rekonštrukciou ulíc, v niektorých prípadoch s výstavbou. V tejto súvislosti je potrebné počítať s uzávierkami komunikácií, ktoré môžu komplikovať dopravu v meste.

Práce sú naplánované podľa nižšie uvedeného harmonogramu, ktorý sa môže meniť v závislosti od počasia. Na niektorých úsekoch, po odstránení povrchu vozovky, vodárenská spoločnosť zrekonštruuje vodovodné potrubia a kanalizáciu, následne bude dokončená úprava vozovky. Vo viacerých uliciach dôjde aj k rekonštrukcii chodníkov.

Harmonogram prác:

 • Hradná ulica pred MsKS od 17. do 29. augusta
 • Ul. priateľstva 1. úsek, od 17. augusta do 2. septembra
 • Sústružnícka ul. od 17. augusta do 2. septembra
 • Vnútorná okružná – úsek v križovatke Tabaková ul. – Vnútorná okružná – Parná ul. – práce zaháji spoločnosť KOMVaK, ktorá zrekonštruuje vodovodné potrubia (prevedenie prác bude trvať 4 týždne), následne dôjde k obnove vozovky, ktorú plánujú dokončiť do 21. októbra
 • Lesná ul. – výstavba cesty a chodníka od 29. augusta do 23. decembra
 • Ulica 29. augusta – časť Slnečnej ulice, rekonštrukcia vozovky a chodníka – od 29. augusta do 16. októbra
 • Svätojánska ul. – Cintorínsky rad: od 5. septembra do 25. septembra
 • Križovatka Elektrárenská – Tabaková ul. od 5. septembra do 30. októbra
 • Ul. priateľstva – E. B. Lukáča – výstavba kruhového objazdu, prepojovacej cesty a chodníka od 5. septembra najneskôr do apríla 2023
 • Nová Stráž – Ul. podzáhradná – v spolupráci so spoločnosťou KOMVaK od 5. septembra do 23. decembra
 • Elektrárenská cesta ( Korzo pri Váhu) – od 12. septembra do 12. novembra
 • Dunajská ulica, rekonštrukcia vozovky a chodníka – práce zaháji spoločnosť KOMVaK, ktorá zrekonštruuje vodovodné potrubia, následne prebehne rekonštrukcia cesty od 17. októbra do 23. decembra
 • Alžbetin ostrov – Platanová alej – od 24. októbra do 30. novembra
 • Nová Stráž – Narcisová ul. – od 24. októbra do 6. novembra Ulica jazerná a hlboká – rekonštrukcia vozovky a chodníka – od 7. novembra do 4. decembra

Okrem toho sa počas jesene bude realizovať rekonštrukcia a rozšírenie 1,2- kilometrového úseku Harčáskej cesty. Termín realizácie bude známy po ukončení kontroly ministerstvom. Prosíme obyvateľov o súčinnosť a pochopenie, aby tieto práce boli čo najskôr dokončené.