Región Dél-komárom 2023. 07. 21.

V Komárome chystajú novú expozíciu

Od 22. júla je možné v nedávno otvorenom návštevníckom centre dedičstva Brigetio v maďarskom Komárome navštíviť dočasnú výstavu „Vyčerpaný pluk Lajosa Kossutha – história 48. veteránskej starostlivosti a Honvédmenház“ .

V roku 1869 rozhodlo peštianske valné zhromaždenie z roku 1848 postaviť kasárne pre staršiu zdravotnú starostlivosť o invalidné národné gardy. Za týmto účelom zabezpečil pozemok blízko vonkajšej hranice Ferencvárosu, na „konci“ Soroksári út (v čase číslo 62, dnes číslo 114). Na realizáciu stavby sa začala národná zbierka, do ktorej Kossuth poslal z emigrácie tisíc forintov, no päťtisíc forintov venoval aj František Jozef, ktorý boj za slobodu rozdrvil. Od augusta 1869 do mája 1871 sa vyzbieralo 87 115 forintov, no dary prichádzali naďalej.

Budovu Honvédmenház v novorenesančnom štýle navrhol Ödön Lechner v roku 1871, medzi jeho prvé diela. Základný kameň bol položený v októbri 1871, stavba bola dokončená do leta 1872, slávnostná inaugurácia sa konala 29. septembra, v deň výročia víťaznej bitky pri Pákozd-Sukóró. Vtedy sa začalo sťahovanie.

Časom sa dary zmenšovali, a tak inštitúciu v roku 1882 prevzal štát. Budova bola rozšírená v rokoch 1899-1900, aby vyhovovala zvýšeným potrebám bývalých národných obrancov v dôsledku ich starnutia. Posledný dôstojník medzi obyvateľmi zomrel v roku 1927 a posledný veterán zomrel v roku 1928. Budova bola zničená v druhej svetovej vojne.

Nové múzeum južného Komáromu otvorilo svoje brány počas tohtoročných Komáromských dní.

Hlavným lákadlom návštevníckeho centra je stála archeologická expozícia na prízemí dedičstva Brigetio, ktorá interaktívnou formou prezentuje najvýznamnejšie nálezy a výsledky vedeckej práce Brigetiových výskumov, ktoré prebiehajú od roku 1992 v spolupráci Univerzity Eötvösa Loránda (ELTE) a Múzea Györgya Klapku v Komárome.

Okrem expozícií sa v inštitúcii nachádza aj praktické školiace stredisko Katedry archeológie staroveku ELTE, kde sa študenti vysokých škôl môžu zúčastňovať odborných kurzov. Informácie zobrazené na výstave dopĺňa štvorjazyčný multimediálny sprievodca s QR kódom, ako aj hra pre virtuálnu realitu, ktorá návštevníkov prevedie rímskym mestom. V budove menšie stále expozície predstavujú históriu Györgya Klapku a národného žrebčína.

V podkroví návštevníckeho centra je vytvorený výstavný sklad, ktorý prezentuje históriu mesta od praveku cez archeologické nálezy. Výstavný sklad je zároveň vzdelávacím priestorom, kde môžu študenti vysokých škôl organizovať kurzy archeológie a múzejnej pedagogiky a múzejné hodiny.

Zdroj: sziakomarom.sk