Región Dél-komárom 2021. 01. 27.

V Komárome postavili dom služieb

V centre Komáromu v Maďarsku bol dokončený neziskový servisný dom s investíciou 970 miliónov HUF, v ktorom bude umiestnená inštitúcia starostlivosti o rodinu a dieťa, ako aj priestor pre mládež a občiansku komunitu, píše forrasradio.hu .

Primátor Dr. Attila Molnár uviedol, že s výstavbou sa oživilo nevyužívané centrum mesta. Okolo domu služieb bolo postavené detské ihrisko, nové verejné osvetlenie, parkoviská a chodníky.

Mesto získalo nenávratnú dotáciu EÚ vo výške 570 miliónov HUF na transformáciu zanedbaného majetku, ktorý predtým zohrával priemyselnú a potom logistickú úlohu. Vlastné prostriedky mesta predstavujú 400 miliónov forintov. Po epidemickej situácii sa do budovy nasťahuje Inštitút rodiny a starostlivosti o deti Tám-Pont, ktorý okrem svojich základných úloh ponúkne rekreačné možnosti a programy pre rodiny žijúce v meste a mikroregióne.

Kancelárie a klubové miestnosti komunitného priestoru implementované v dome služieb môžu využívať mládežnícke a občianske organizácie. Mesto Komárom vypísalo verejnú súťaž na názov domu služieb.

Zdroj: komarom.hu