Región Dél-komárom 2024. 02. 09.

V Komárome prebehne modernizácia domova dôchodcov

Magistrát mesta sa úspešne uchádzal o únijný program TOP PLUSZ, kde získal nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 230 miliónov forintov na energetickú obnovu Domova dôchodcov v maďarskom Komárome. Prostredníctvom projektu možno v inštitúcii realizovať výrazné zlepšenia, vďaka ktorým sa výrazne zlepší energetická efektívnosť a znížia sa náklady na údržbu budovy.

„Hlavným cieľom energetickej modernizácie je zvýšenie komfortu budovy a zlepšenie bezpečnosti a udržateľnosti dodávok energie. Počas investície sa zrealizuje zateplenie podkrovia a strechy, výmena okien a dverí, modernizácia vykurovacieho systému, montáž solárneho kolektorového systému. Okrem toho sú súčasťou projektu aj práce na bezbariérovosti, aby bol domov ľahko dostupný pre všetkých obyvateľov,“ uvádza sa vo vyhlásení magistrátu.

„Znížením využívania fosílnej energie prispievame k zníženiu environmentálnych škôd. Modernizáciou chceme ísť príkladom pre miestne obyvateľstvo, samosprávy okolitých sídiel, vlastníkov a prevádzkovateľov okolitých objektov z hľadiska znižovania environmentálnej záťaže,“ píše sa aj v tlačovej správe.

Primátor Dr. Attila Molnár v predchádzajúcom videu nahranom na sociálnych sieťach mesta uviedol: investície zamerané na energetickú efektívnosť pomáhajú znižovať spotrebu energie, čo vedie k výrazným úsporám nielen v podnikateľskom a bytovom sektore, ale aj v komunálnom sektore, ako aj vo výdavkoch mesta. Zatepľovanie budov, využívanie energeticky úsporných zariadení alebo zavádzanie inteligentných systémov môže výrazne znížiť účty za energie, čím sa zvýši konkurencieschopnosť daného mesta, akým je Komárom.

„Počas prác profesionáli zateplia podkrovie, strechu, vymenia okná, zrekonštruujú vykurovaciu sústavu, vymenia radiátory, ale aj zrekonštruujú elektrickú sieť a namontujú na budovu solárne panely. Dokončenie projektu sa očakáva do konca roka 2025,“ dodal primátor.

Zdroj: sziakomarom.sk