Región Dél-komárom 2024. 02. 29.

V Komárome privítali novorodencov

Je milou tradíciou, že vedenie mesta organizuje niekoľkokrát do roka privítanie najmenších obyvateľov Komáromu. Pri jednej takejto príležitosti dostávajú nielen bábätká, ale aj rodičia malý symbolický darček.

Koncom septembra minulého roka sme v Jókai Liget privítali 24 rodín a odvtedy sa narodilo takmer 60 bábätiek! Gratulujem,“ začal primátor Attila Molnár a následne dodal, že podporu miestnych rodín považuje za jednu zo svojich najdôležitejších úloh ako manažér mesta.

V súlade s touto myšlienkou sa v Komárome v posledných rokoch vyvinul jedinečný systém zliav.

„Pomáhame mladým ľuďom získať ich prvý byt. Rodinám novorodencov poskytujeme jednorazový nenávratný príspevok. Prvým párom poskytujeme aj jednorazovú nenávratnú podporu. Pokrývame cestovné náklady študentom a mamičkámVšetkým deťom v jasliach a škôlkach platíme stravné. Podporujeme bezplatný plavecký program pre deti. Podporujeme prevádzku 24-hodinovej opatrovateľskej službyOčkovanie proti rotavírusom, o ktoré je možné požiadať bezplatne, zabezpečujeme v spolupráci s pediatrami a zdravotnými sestrami. Poplatok za odvoz smetí preberáme za osoby nad 70 rokov. V programe Esély Otthon poskytujeme bezplatné nájomné byty pre mladých ľudí žijúcich v Komárome pracujúcich v nedostatkových profesiách a budúci rok sa zapojíme aj do Bursa Hungarica Higher Education Local Government Scholarship System, povedal primátor Attila Molnár.

Na podujatí prítomných pozdravil aj Dr. Loránd Kreft-Horváth a zástupca primátora Bence Vajda, ako aj Marianna Nagy, manažérka Centra rozvoja podnikania. Všetci traja zaželali mladým rodinám z Komáromu veľa zdravia a šťastia!

(Zdroj: na základe článku komarom.hu)