Región Dél-komárom 2021. 09. 30.

V Komárome sa spolu hýbali stovky! Športový deň mal úspech

Združenie zachovávajúce športové tradície v Komárome pozvalo materské školy a študentov základných škôl mesta Komárom, aby sa v stredu 29. septembra presťahovali do Jókaiho hája. Športový deň s názvom „Komárom, hýbme sa spolu!“ sa prvýkrát konal v roku 2007.

Primátor Dr. Attila Molnár poďakoval deťom za účasť, pričom vyzdvihol dôležitosť cvičenia v každodennom živote. O ohromujúce údaje sa podelil aj s deťmi Komáromu. Dnes mladý človek trávi päť hodín denne pred obrazovkami, s mobilnými telefónmi, televíziou a počítačmi, a len hodinu v pohybe. Zdôraznil, že je potešiteľné, že deti z Komáromu nepatria k priemeru, pretože športujú a cvičia každý deň. Zdravý životný štýl v zásade zahŕňa pohyb a v našom meste sú všetky podmienky.

Tibor Vörösházi povedal, že športový deň nie je súťaživý a zameraný na výsledky. Cieľom je rozhýbať čo najviac detí prostredníctvom rozmanitejších úloh, športovať a propagovať hromadné a voľnočasové športy.

Športový deň zahájilo viac ako sto predškolákov, ktorí sa zapojili do viacerých športových úloh.

Zdroj: komarom.hu