Región 2024. 04. 05.

V Komárome sú v centre pozornosti mladí ľudia

Fiatalok a Nemzetért Alapítvány nedávno usporiadali prezentáciu v maďarskom Komárome, ktorá mala za cieľ predstaviť ich novozaložený projekt zameraný na podporu sociálnej a verejnej participácie vidieckej mládeže. Účelom skupinových diskusií organizovaných v rámci programu je odhaliť, akými metódami by sa dala zvýšiť sociálna aktivita mladých ľudí.

Podujatie otvoril zástupca primátora Bence Vajda a Ádám Turipodpredseda Maďarskej konferencie mládeže a predseda Poradného zboru mládeže Komáromu. Potom výkonný riaditeľ nadácie Áron Márton Kovács predstavil projekt, ktorého cieľom je zmapovať, ako sa môžu mladí ľudia stať aktívnejšími sociálnymi aktérmi prostredníctvom celoštátneho výskumu.

Počas výskumu sa osobitná pozornosť venuje verejným otázkam, dobrovoľníctvu a účasti v študentských a študentských samosprávach.

Po podujatí v Komárome nadácia organizuje podobné podujatia v Miškolci, Debrecíne, Szombathely a Szolnoku, aby sa jeho posolstvo dostalo k čo najväčšiemu počtu mladých ľudí.

Zdroj: komarom.hu