Región Dél-komárom 2023. 02. 21.

V Komárome už tradične obdarovali novorodeniatka

Obdarovávanie novorodencov a ich rodín je v maďarskom Komárome už roky tradíciou. Koncom mája minulého roka samospráva privítala v Jókai Liget 170 bábätiek a odvtedy sa narodilo 45 bábätiek, uvádza komarom.hu.

15. februára v sále mestského úradu privítal rodiny primátor Attila Molnár a mestská zástupkyňa Benedek-Nagy Nikolett. Primátor mesta zdôraznil, že požehnanie detí je to najdôležitejšie v živote rodiny a ako primátor považuje za svoju prioritu podporovať rodiny, aby sa narodilo čo najviac bábätiek.

„V ťažkých časoch je najdôležitejšou úlohou podpora rodín, udržanie pracovných miest a systém zliav v Komárome. Aj naďalej chceme pomáhať  mladým ľuďom získať ich prvý domov. Výška jednorazovej nenávratnej dotácie je pol milióna  forintov. Rodinám novorodencov poskytujeme jednorazový nenávratný príspevok vo výške 200-tisíc forintov. Prvým párom poskytujeme jednorazovú nenávratnú podporu vo výške 100-tisíc forintov. Pokrývame cestovné náklady matiek a študentov. Pre všetky deti v jasliach a škôlkach poskytujeme stravu úplne bezplatne. Podporujeme  prevádzku 24-hodinovej opatrovateľskej služby  . Očkovanie proti rotavírusom, o ktoré je možné požiadať  bezplatne, zabezpečujeme v spolupráci s pediatrami a zdravotnými sestrami. Poplatok za odvoz smetí preberáme za osoby nad 70 rokov.

V programe  Esély Otthon poskytujeme bezplatné nájomné byty pre mladých ľudí žijúcich v Komárome pracujúcich v nedostatkových profesiách a budúci rok sa zapojíme aj do Bursa Hungarica štipendijného programu pre vysokoškolských študentov. Je našou povinnosťou chrániť tento systém spolu s pracovnými miestami aj v tomto ťažkom období! Deti sú budúcnosťou, pretože mesto sa pre ne buduje a rozvíja,“ povedal primátor.

Na slávnostnom privítaní detí dostali rodičia od samosprávy aj darčekový balíček a mamičky ružu.

Zdroj: komarom.hu