Mesto 2023. 10. 17.

V kruhovom objazde na E.B.Lukáča odovzdali jedinečné umelecké dielo

Umelecké dielo zobrazujúce vodovodné potrubie našlo svoje miesto pri sídle KOMVaK v kruhovom objazde na ul. E.B.Lukáča. Autormi a zhotoviteľmi sú: Mgr. Art. Pavol Barkóci, Ing. Peter Getler, KRIALEX MONT, s.r.o., KOMVaK a.s.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város