Región Dél-komárom 2023. 07. 14.

V maďarskom Komárome objavili významný archeologický nález!

ELTE a Múzeum Györgya Klapku v Komárome  už niekoľko rokov spolupracujú na archeologických výkopových prácach kúpeľa starobylého tábora légií v Brigetiu. Aj tento rok objavujú mimoriadne vzrušujúce nálezy.