Mesto 2022. 09. 26.

V meste bude prebiehať pravidelná jesenná deratizácia

Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. informujú na svojej Facebookovej stránke o skutočnosti, že od 26. septembra do 21. októbra bude na území mesta Komárno prebiehať pravidelná celoplošná jesenná deratizácia kanalizačnej siete a prípojok v okolí obytných domov.

KOMVaK zároveň žiada obyvateľov, aby nemanipulovali s uloženými nástrahami a chránili ich pred deťmi a domácimi zvieratami.