Región Dél-komárom 2021. 09. 27.

V Monoštorskej pevnosti sa konala Konferencia Dunaj

Európske územné združenie Rába-Dunaj-Váh zorganizovalo v pevnosti Monoštor štvrtú Konferenciu Dunaj. Pri tejto príležitosti boli prediskutované aj prioritné oblasti stratégie Podunajska, aktuálnosť programu Interreg a vodný turizmus.

„Ak sa pozrieme na hospodársky rozvoj podunajskej oblasti vrátane regiónu Maďarska a Slovenska, môžeme povedať, že sa už musíme pozerať smerom na Burgenland, Viedeň a Bavorsko! Tieto výzvy musíme zvládnuť! Rozvoj hospodárstva, priemyslu alebo dokonca cestovného ruchu má taký rozsah, aký sa v histórii mesta Komárom v poslednom období ani vo vzťahu k nášmu regiónu nevidel. Sme mesto na brehu Dunaja, ale nemáme breh na Dunaji, preto sa snažíme vymyslieť rôzne rozvojové nápady a vtiahnuť Dunaj do centrálneho myslenia, života Komáromu ,“ povedal vo svojom príhovore primátor Attila Molnár.

Zoltán Németh, predseda župného zhromaždenia Győr-Moson-Sopron a Európskeho územného združenia Rába-Dunaj-Vág zdôraznil potrebu formálnej spolupráce v pohraničnom regióne. Zoltán Németh spomenul aj fond malých projektov, ktorý v Európskej únii funguje iba so slovensko-maďarským hraničným programom. O projekty v hodnote od 20 000 do 50 000 EUR je možné požiadať v zjednodušenom procese.

„Celkovo je možné realizovať projekty za 6 miliónov EUR. Zatiaľ máme takmer 120 víťazných vstupov, čo ak pripočítame počet partnerov, znamená to oveľa širší kruh. Tieto granty slúžia oblastiam, ktoré sú možno najdôležitejšie, zabezpečujú medziľudské vzťahy, fungovanie menších komunít.“ Zoltán Németh Dodal, že epidemická situácia ukázala, ako sú ľudia žijúci pozdĺž hranice vzájomne závislí a ako úzke sú ekonomické a sociálne väzby.

Zdroj: komarom.hu