Mix Dél-komárom 2021. 11. 19.

V Monoštorskej pevnosti sa predstavia historické zbrane

Zberateľ  a znalec historických zbraní Sajtos Richárd sa teší na všetkých návštevníkov v sobotu 20. novembra v priestoroch Monoštorskej pevnosti v maďarskom Komárome.

Od kultúrneho manažéra pevnosti Monostori Attilu Turbóka sme sa dozvedeli, že pri nevšednej príležitosti majiteľ výstavy osobne prevedie návštevníkov. Tí odvážni si zbrane budú môcť aj vyskúšať.

„Predmetom záujmu sú historické zbrane z oblasti Nemecka, Maďarska a Ruska, pričom výstavu doplnia vojenské uniformy a doplnky,“  informuje Attila Turbók.

Pevnosť sa v blízkej budúcnosti rozšíri o ďalšie zbrane a haly na predvádzanie vojenských exponátov. Súčasná expozícia by mala byť k dispozícii do jari 2022.