Mesto 2022. 07. 29.

V Nemocnici AGEL Komárno si pripmenuli Svetový deň hepatitídy

28. júla, si  v Nemocnici AGEL Komárno pripomenuli Svetový deň hepatitídy (World Hepatitis Day), ktorý bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2010 a odvtedy si ho pripomíname každoročne. Tento dátum nie je náhodný, pretože práve v tento deň sa v roku 1925 narodil americký lekár Baruch Blumberg, ktorý odhalil vírus hepatítídy B a podieľal sa aj na vývoji vakcíny proti tejto chorobe. Ochorenie, ktoré je  laickej verejnosti skôr známe ako žltačka, nám priblížila lekárka infektologickej ambulancie komárňanskej nemocnice MUDr. Helena Kuchtová.

,,Vírusové hepatitídy  sa delia  na viac typov, najčastejšie  sa vyskytujúce  v našich  zemepisných  šírka   sú vírusová hepatitída  typu A , typu B  niekedy  spojená s delta agensom, vírusová hepatitída  typu C, vírusová hepatitída  typu E býva skôr  importovaná  zo zahraničia,“ vysvetľuje MUDr. Kuchtová.

Prevencia  proti  vírusovej hepatitíde  sa zakladá  na hygiene,  častom umývaní  rúk, požívaní hygienicky  nezávadného jedla a vody, nezávadných  krvných  preparátov,  vyvarovať  sa drogovo závislých  partnerov,  pri pobyte  hlavne  v ázijských  krajinách  dbať  na  hygienu  rúk, vody a stravy.

Vírusové hepatitídy  sa vyskytujú  v lokálnych  epidémiách,  ojedinele u rôznych jedincoch –  detí i dospelých. Počet  pacientov  nenarastá – hlavne  pri vírusovej hepatitíde  typu A ,  B , typ C  sa šíri medzi drogovo závislými, E  vírusová hepatitída sa  importuje  sporadicky  zo zahraničia alebo pri spracovaní mäsa. ,, Je  zabezpečené povinné očkovanie  detí proti hepatitíde  typu B, a  dospelých  záujemcov proti hepatitíde typu A  – podľa záujmu,  alebo pri výskyte  epidémie. Proti ostatných  typom  očkovanie  nie  je,“ hovorí skúsená infektologička.

Vírusová hepatitída  sa prejavuje celkovou únavou, bolesťami brucha, slabosťou,  niekedy  vracaním, ojedinele hnačkou,  žltými očnými bielkami a kožou, v krvi zvýšenou hodnotou pečeňových enzýmom,  vysokou hodnotou bilirubínu  – žltého krvného farbiva, poruchou zrážania  krvi,  zväčšenou pečeňou. Ochorenie  sa spravidla  vylieči, ale  v zriedkavých prípadoch môže  viesť  až k  transplantácii  pečene alebo fatálnemu koncu postihnutého, niekedy  prejde do chronicity – hepatitída typu B, C .

„Diagnostika  vírusových hepatitíd je jednoduchá, sú prístupné sérologické metódy dôkazu ochorenia. Liečba je podporná alebo cielená, pri chronickom postihnutí pečene dlhodobá a nákladná,“ uviedla infektologička MUDr. Helena Kuchtová.