Mix 2020. 04. 22.

V Nemocnici Komárno otvorili detskú ambulanciu

V Nemocnici Komárno, ktorá je členom skupiny AGEL, bude, aj napriek všeobecnému nedostatku pediatrov, o detských pacientov postarané. Nemocnici sa podarilo tento problém vyriešiť a otvoriť okrem už zabehnutého detského oddelenia aj detskú ambulanciu. Vedie ju skúsená pediatrička MUDr. Vanda Beňová. Potešiteľné je, že ambulancia prijíma aj nových malých pacientov a ako jedna z mála nemá enormne dlhé časy na vyšetrenie.

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast funguje v Nemocnici Komárno od 22. apríla 2020 a jej spustenie sa zrealizovalo na početné žiadosti rodičov. Otvorenie ambulancie si vyžiadalo aj menšie stavebno-dispozičné zmeny. V ambulancii sú ošetrované deti od narodenia do 19 rokov, prevažne sú z okresu Komárno. ,,Vykonávame širokú škálu vyšetrení, ako napríklad preventívne prehliadky, očkovania, návštevy novorodencov či predoperačné vyšetrenia. Venujeme sa tiež ošetreniu chorých pacientov so širokým spektrom infekčných aj neinfekčných ochorení v detskom veku,“ vysvetľuje primár detského oddelenia MUDr. Mário Kochan.

Výhodou oproti iným detským ambulanciám je to, že sa nachádza priamo v areáli komárňanskej  nemocnice. V prípade nutnosti je teda možné detského pacienta v krátkom čase odoslať na odborné vyšetrenia do špecializovaných ambulancií, eventuálne na doplnenie zobrazovacích a laboratórnych vyšetrení, alebo, ak si to zdravotný stav dieťaťa vyžaduje, priamo na hospitalizáciu.

Priamo v ambulancii realizujú krvné vyšetrenia (hematologické, biochemické sérologické vyšetrenie), mikrobiologické vyšetrenia (hrdlo, stolica, moč), sonografické vyšetrenie,  RDG, preventívne prehliadky (podľa zákona), vyšetrenia pri nástupe do škôlky, školy, do zariadení, na brigády, odporúčania špecialistom.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)