Mix 2020. 10. 29.

Malí pacienti sú v komárňanskej detskej ambulancii vítaní

V Nemocnici AGEL Komárno je aj napriek nedostatku detských lekárov o najmenších pacientov postarané. Nemocnici sa podarilo tento problém vyriešiť už v lete a otvoriť okrem už zabehnutého detského oddelenia aj detskú ambulanciu. V ambulancii pracuje tím lekárov pod vedením skúsenej pediatričky MUDr. Vandy Beňovej. Dobrou správou je, že ambulancia ešte stále prijíma pacientov.

,,Máme pacientov všetkých vekových kategórií od novorodencov až po staršie deti, ktorých rodičia sa rozhodli zmeniť obvodného lekára. Nových pacientov prijímame aj naďalej. Najideálnejšie je samozrejme sledovanie dieťaťa od momentu prepustenia z pôrodnice, kedy má pediater všetky informácie o jeho zdravotnom stave a vývoji. Dobrá spolupráca pediatra s rodičmi  pomôže zabezpečiť maximálnu starostlivosť o dieťa, prevenciu mnohých ochorení, a včasné rozpoznanie závažných diagnóz,“ hovorí Oksana Loshak, lekárka z novej detskej ambulancie.  

Počas aktuálneho obdobia očakávajú v pediatrickej ambulancii nárast pacientov. ,,Slnečné leto máme za sebou, nastáva  obdobie, kedy pozorujeme zvýšený výskyt najmä vírusových ochorení. Napomáha tomu aj návrat detí do kolektívnych zariadení.  V tomto čase u detí dominujú respiračné ochorenia. Zväčša ide o akútne vírusové ochorenia, ktoré pri nesprávnej alebo zanedbanej starostlivosti môžu prejsť do komplikácií,“ vysvetľuje doktorka. Podľa jej slov sú akútne ochorenia dýchacích ciest nebezpečnejšie pre mladšie deti – novorodencov, dojčatá a batoľatá, a to v dôsledku ešte nezrelého imunitného systému. Najlepšou a najjednoduchšou prevenciou je dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu, racionálna strava s dostatočným prísunom vitamínov, riadne otužovanie a dodržiavanie základov hygieny.

Epidemiologická situácia ovplyvnila aj chod detskej ambulancie, kde pristúpili k mimoriadnym opatreniam. Ich cieľom je obmedziť kontakt infekčných a neinfekčných pacientov. ,,V súčasnosti pri výskyte pandémie COVID-19 prosíme v prípade infekčného ochorenia dieťaťa alebo potreby vyšetrenia pri neinfekčných  prípadoch, kam patria napríklad preventívne prehliadky, očkovania, kontroly chronických chorôb, bolesti pohybového ústrojenstva či potvrdenie zdravotnej spôsobilosti, aby rodičia  najprv telefonicky kontaktovali ambulanciu na čísle 035/7909 446. Sestrička ich následne po prvotnom zhodnotení zdravotných problémov objedná na konkrétny čas,“ vysvetľuje Oksana Loshak.

V ambulancii sú ošetrované deti od narodenia do 19 rokov, prevažne sú z okresu Komárno. Výhodou oproti iným detským ambulanciám je to, že sa nachádza priamo v areáli komárňanskej  nemocnice. V prípade nutnosti je teda možné detského pacienta v krátkom čase odoslať na odborné vyšetrenia do špecializovaných ambulancií, eventuálne na doplnenie zobrazovacích a laboratórnych vyšetrení, alebo, ak si to zdravotný stav dieťaťa vyžaduje, priamo na hospitalizáciu. Priamo v ambulancii realizujú krvné vyšetrenia (hematologické, biochemické sérologické vyšetrenie), mikrobiologické vyšetrenia (hrdlo, stolica, moč), sonografické vyšetrenie,  RDG, preventívne prehliadky (podľa zákona), vyšetrenia pri nástupe do škôlky, školy, do zariadení, na brigády, odporúčania špecialistom.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)