Mesto 2018. 11. 07.

V Nemocnici Komárno otvorili reumatologickú ambulanciu

Nemocnica Komárno, člen skupiny AGEL, zvýšila dostupnosť zdravotnej starostlivosti a v novembri opätovne otvorila reumatologickú ambulanciu. Tá bude slúžiť pacientom s ochoreniami pohybového aparátu, liečiť sa v nej budú zápalové a systémové reumatické ochorenia, degeneratívne ochorenia a osteoporóza.

Množstvo reumatických pacientov z roka na rok rastie, v komárňanskom regióne však počet špecializovaných ambulancií nepribúda v porovnaní s požiadavkami, ktoré reálne nastávajú. Sme radi, že vďaka reumatologickej ambulancii zlepšíme hlavne dostupnosť špecializovanej zdravotnej starostlivosti, keďže jej potreba je čoraz viac opodstatnenejšia ,“ hovorí riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška, MPH.

Pacientov, ktorých sprevádzajú reumatické ochorenia trpia bolesťou a majú sťaženú pohyblivosť. Nepríjemné reumatické ochorenia síce väčšinou bezprostredne neohrozujú život, ale zhoršujú jeho kvalitu a často vedú k invalidite, životu na invalidnom vozíku a závislosti od pomoci tých, ktorí sa o pacienta  starajú.

Včasná diagnostika je základným predpokladom na spomalenie progresu reumatických ochorení. Medzi skorým odhalením choroby a správnym terapeutickým zásahom by sa mal vďaka ambulancii podstatne skrátiť čas. Liečba reumatologických pacientov je vždy dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje spoluprácu pacienta a reumatológa, prípadne ďalších špecialistov.

Nemocnica Komárno je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. V súčasnosti sa viac špecializuje a modernizuje, jej ambíciou je v budúcnosti poskytovať širší rozsah medicínskych výkonov. V rámci tohto cieľa sa progresívne zlepšuje  kvalita na jednotlivých úsekoch v zdravotníckom zariadení. Nemocnica Komárno poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110-tisíc obyvateľov spádového územia.