Mix 2020. 05. 12.

V Nemocnici Komárno začali opätovne realizovať plánované operácie

Nemocnica Komárno, ktorá je členom skupiny AGEL, začala od 6. mája opätovne operovať pacientov, ktorých zákroky boli odložené. K odloženiu bolo potrebné pristúpiť v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19 nariadením Ministerstva zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR.

Posledná plánovaná operácia sa v komárňanskej nemocnici uskutočnila pred zavedením bezpečnostných opatrení 13. marca, prvou operáciou bola teraz operácia hrubého čreva. Nemocnica uskutočňuje najmä operačné výkony v odbore chirurgia, gynekológia a spustili sa aj výkony jednodňovej chirurgie. ,,Na základe priaznivého vývoja  epidemiologickej situácie v súvislosti s infekciou COVID-19 a v zmysle vyjadrení  ministra zdravotníctva a hlavného hygienika  je  možné  pristúpiť  k rozširovaniu doteraz poskytovanej  zdravotnej starostlivosti v nemocnici. V operačných odboroch pristupujeme  k rozširovaniu  operačných  výkonov  za pevne stanovených podmienok. Ide najmä  o výkony, ktoré nie je možné odložiť  na viac ako 3 mesiace,“ vysvetľuje riaditeľ komárňanskej nemocnice Miroslav Jaška.

Aby pacient mohol byť operovaný v rámci plánovaného zákroku, musí, vzhľadom na pandémiu koronavírusu, splniť viaceré podmienky. Všetky operácie vykonávané počas pandémie COVID-19 vychádzajú z nariadení hlavného hygienika SR (momentálne zo 7. aktualizácie).

Pred samotným operačným výkonom musí zasadať multidisciplinárne konzílium, zložené zo zástupcov operačných disciplín, ktoré komplexne posúdi stupeň naliehavosti plánovaného operačného výkonu a riziko následkov prípadnej odloženej zdravotnej starostlivosti. Pre pacientov sú pripravené formuláre, ktoré vychádzajú z nariadení ministerstva zdravotníctva a hlavného hygienika. Každý pacient je povinný sa s nimi oboznámiť pred nástupom do nemocnice. Základnou podmienkou pre pacienta, ktorý má absolvovať plánovanú operáciu je tiež negatívny PCR test. Nemocnice siete AGEL žiadajú, aby nebol starší ako dva pracovné dni pred plánovanou hospitalizáciou. Povinnosťou pacienta je tiež deklarovať čestným prehlásením, že dodržal domácu karanténu 14 dní pred nástupom na hospitalizáciu  a že mu nebola nariadená karanténa zo strany regionálneho úradu verejného zdravotníctva, prípadne jeho všeobecným lekárom v čase trvania hospitalizácie. Stále platí, že každý pacient, ktorý prichádza do nemocnice, musí prejsť triážou.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK