Mesto 2023. 04. 24.

V Novej pevnosti v Komárne vznikne minipivovar

Spoločnosť Kamarum Komárno plánuje zriadiť v časti kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne minipivovar. Jeho ročná kapacita by mala dosiahnuť 700 hektolitrov piva. Pivovar nemá ambíciu byť konkurenciou pre veľkých dodávateľov piva, ponúknuť chce domácky varené pivo, uvádza investor v zámere predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Celková plocha pivovaru bude necelých 434 štvorcových metrov. Súčasťou stavby sú výrobné a skladové priestory, potrebné technické a administratívne zázemie. Pivovar bude rozložený v troch prízemných miestnostiach. V prvej bude umiestnená technologická časť skladovania a dozrievanie piva v CKT tankoch, ako aj technológia na čistenie a napĺňanie sudov. V druhej miestnosti bude technológia na výrobu piva, skladové priestory, administratívne a sociálne priestory pre personál. V tretej miestnosti budú sústredené pohostinské služby a priestory určené na degustáciu piva pre návštevníkov pevnosti.

Celkové orientačné náklady na stavebnú časť sú vyčíslené na 280.000 eur, ďalších 200.000 eur si vyžiada technologická časť. Investorom stavebnej časti bude Stará pevnosť Komárno n.o., investorom a prevádzkovateľom technológie výroby piva bude spoločnosť Kamarum Komárno.

Zdroj: teraz.sk