Mesto 2019. 10. 28.

V okolí cintorínov v Komárne budú počas sviatkov posilnené policajné hliadky

Na cestách sa o bezpečnosť postarajú dopravní policajti, pričom hliadky v areáli cintorínov budú vykonávať mestskí policajti. Zmeny budú badateľné aj v chode cintorínov počas sviatočného obdobia.

Napriek tomu, že od októbra sú na cintorínoch platné zimné otváracie hodiny, administratívna pracovníčka pre Cintoríny Komárno, spol. s.r.o. uisťuje, že návšteva cintorínov bude možná aj v neskorších hodinách. Cintoríny Komárno, ktoré sa stará o chod cintorínov v meste, tiež dohliada na pravidelné vyprázdňovanie kontajnerov v tomto vyťaženom období aj viackrát počas dňa. „O bezpečnosť sa postarajú príslušníci mestskej polície, ktorí vykonávajú hliadky počas dňa nielen v okolí cintorínov ale aj v samotnom areáli. Situáciu a bezpečnosť medzi hrobmi kontrolujú aj zamestnanci cintorínov. Mestská polícia je tiež pripravená pomáhať vodičom pri parkovaní a hľadaní parkovacích miest v okolí cintorínov,“ dodala tiež administratívna pracovníčka pre Cintoríny Komárno.

O bezpečnosť na cestách a správny chod cestnej premávky, sa podľa hovorkyne pre Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre postarajú dopravní policajti. „Polícia v nitrianskom kraji prijala opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dopravní policajti budú podľa potreby riadiť a usmerňovať premávku na príjazdových cestách k cintorínom a na parkoviskách. Dohľad zvýšia aj na frekventovaných križovatkách a hlavných cestných ťahoch,“ upresnila opatrenia Renáta Čuháková.