Mesto 2019. 10. 31.

Spomínajme dôstojne na zosnulých

Keď sa blíži Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, čoraz viac ľudí navštevujecintoríny v Komárne. Mesto už viackrát podporilo množstvo iniciatív a pripojilo sa k nim v prospech zlepšenia bezpečnosti a vzhľadu cintorínov.

Tie v Komárne vlastnia cirkvi a ich prevádzku a údržbu zabezpečujú miestni podnikatelia. Mestská samospráva má na starosti cintoríny v Novej Stráži, Kave, Hadovciach a Čerháte.
 
Jedna z iniciatív na obnovu oplotenia okolo katolíckeho cintorína prišla od Komárňanskej mládežníckej organizácie (KOMISZ) a jej členovia začali opravovať plot. Dobrovoľníci najprv odstránili zafarbenú omietku a o niekoľko dní neskôr sa do úpravných prác zapojili aj študenti Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej. Následne mesto zabezpečí doplnenie poškodených a chýbajúcich tehál a opravu škár.
 
„Katolícky cintorín nepatrí pod správu samosprávy, ale aj tak je dôležitou súčasťou mesta, preto nebolo pochýb o tom, že sa k iniciatíve pripojíme. Poskytli sme potrebné pracovné vybavenie. Je v záujme nás všetkých, aby naše prostredie bolo krajšie a aby oň bolo dobre postarané“ – vyjadril sa primátor Komárna Béla Keszegh.
 
„Boli by sme radi, keby sa k nám pridalo čoraz viac dobrovoľníkov z Komárna. Potrebuje to len súdržnosť ľudí. Všetci záujemcovia, či už ide o jednotlivcov alebo o menšie skupiny priateľov, sú vítaní a môžu sa prihlásiť cez našu facebookovú stránku – povedal Márton Kiss, zakladajúci člen organizácie.

Do prác sa zapojili aj študenti Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej.

„Pomysleli sme si, že je to dobrý nápad, aj preto sme sa pripojili k tejto iniciatíve. Študenti pomáhali vo svojom voľnom čase. Verím, že sa nám ešte podarí prispieť k realizácii dokončovacích prác, pretože ak sa do práce zapojí čím viac usilovných rúk, tak plot bude obnovený čo najskôr”– dodal János Vetter, riaditeľ priemyslovky.
 
V blízkosti cintorína bola nedávno dokončená rekonštrukcia kaplnky Zlatého muža a jej okolie bolo tiež upravené. Bolo veľmi znepokojujúce, že pri katolíckom cintoríne už roky neboli vyznačené žiadne priechody pre chodcov. Avšak v predošlých dňoch boli namaľované „zebry“, čím sa oblasť okolo cintorína stala oveľa bezpečnejšou.
 
V tomto roku mesto prispelo sumou 5 tisíc eur na rekonštrukciu márnice evanjelického cintorína, pretože už niekoľko rokov nedokázali využiť svoje pohrebisko.
 
Na cintoríne Kava bola tiež obnovená budova starej márnice, náklady hradilo mesto. Pri cintoríne v Novej Stráži bol nedávno vybudovaný chodník. Iniciátorom prác bol Marián Molnár, poslanec mestského zastupiteľstva, dlažobné kamene zabezpečili podnikatelia Štefan Chudý a Sándor Obonya a za prácu platilo mesto. Tiež bolo upravené prostredie okolo cintorína.

Mestská polícia aj počas Pamiatky zosnulých dohliadne na bezpečnosť a poriadok v cestnej premávke. Je dôležité, aby návštevníci cintorínov z dôvodu hustej premávkydbali na zvýšenú opatrnosť, predvídavosť a ohľaduplnosť.