Región 2011. 11. 17.

V okrese Komárno kontrolovali výskyt rušičiek mýtneho systému

Akcia zameraná na kontrolu používania nepovolených elektronických zariadení sa uskutočnila včeara v okrese Komárno. Podobné kontroly budú na území SR aj v budúcnosti.

Zúčastnili sa na nej Policajný zbor SR, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) a spoločnosť Skytoll.

Ide o elektronické zariadenia, ktoré rušia signál GPS palubných jednotiek umiestnených v motorových vozidlách. Takýmto spôsobom sa vodiči vozidiel vyhýbajú mýtnym poplatkom na spoplatnených úsekoch diaľnic, ciest 1. triedy a rýchlostných ciest, prípadne sa snažia kryť inú nelegálnu činnosť, napríklad krádež motorového vozidla.

Počas akcie sú lokalizované zariadenia rušiace signál GPS. Následným potvrdením takéhoto rušenia signálu príslušníci mýtnej polície vodičom udeľujú sankcie za spáchanie priestupku na úseku výberu mýta. Za jazdu bez úhrady mýta vodičom podľa zákona o elektronickom výbere mýta hrozí pokuta v blokovom konaní až do 700 eur. Pracovníci TÚ SR sú oprávnení dočasne odobrať vodičom nepovolené zariadenie na rušenie signálu GPS aj s príslušenstvom. Za nelegálne používanie rušičky signálu totiž podľa zákona o elektronických komunikáciách vodičovi hrozí vysoká sankcia.

TÚ SR nezisťuje dôvod nelegálneho používania rušičky. Za takéto porušenie zákona zaplatí fyzická osoba 1000 eur a v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa až 300.000 eur. Žiaden odhalený vodič sa správnemu konaniu o uložení pokuty z dôvodu používania nepovoleného zariadenia nevyhne.

TEXT: TASR

Vyjadrite svoj názor