Mesto 2016. 08. 24.

V Pevnosti našli pamätnú tabuľu k výročiu svadby Franza Jozefa a Sissi

8. augusta v Novej pevnosti náhodne objavili ďalšiu pamätnú tabuľu. Upozornil na ňu sprievodca v Pevnosti Andrej Ozimy: „Počas sprevádzania som si nad vstupom do bývalej kasárenskej kaplnky všimol mierne vystupujúcu plochu. V spodnej časti bola omietka už opadaná a vykúkali spod nej dva zaoblené rohy kamennej platne.“ Sprievodca svoj „objav“ oznámil Ľudovítovi Gráfelovi, ktorý sa pevnostnému systému venuje už dlhú dobu. Ten bol z tohto objavu nadšený, keďže o existencii tabuli nevedel, a preto nariadil jej očistenie.

Kaplnka-kasarní-v-NP.Tabuľu, ako aj okolité murivo, pokrýval nechutný dikoplast a niekoľko vrstiev farebných, najmä červených náterov po sovietskych vojakoch. Po ich odstránení sa objavila tabuľa so zaoblenými rohmi s rozmermi cca. 120 × 75 cm z ružového vápenca s latinským nápisom:
„DUM CONGRATULANTE TOTA MONARCHIA/ ANNIVERSARIA FAUSTI CONNUBU AUGUSTORUM/ FRANCISCI JOSEPHI IMP. ET AP. REGIS CUM/ ELISABETHA REGINA ANTE QUINQUE LUSTRA INITI/ SOLEMNITAS CELEBRARETUR PIA EMMI. CARD. JOANNIS/ SIMOR ARCHIEPISC. STRIGON. MUNIEICENTIA RESTAU/ RATA ET EXORNATA. MDCCCXXLIX VIII KALEND:MAJI“,

Tabula-pred,-pocas-a-po-ocisteníčo v slovenčine znamená: „Keď celá monarchia blahoželala k výročiu šťastného sobáša vznešených Františka Jozefa, cisára a apoštolského kráľa, s kráľovnou Alžbetou, do ktorého vstúpili pred piatimi päťročiami, celebrovala sa slávnostná omša [v tejto kaplnke] reštaurovanej a vyzdobenej vďaka zbožnej štedrosti eminencie kardinála Jána Simora, ostrihomského arcibiskupa. Roku 1879, ôsmeho dňa pred májovými Kalendami (= 24. apríla)“ (preklad Andrej Ozimy a PhDr. Alexandra Corbett Dekanová).

Tabuľa teda pripomína 25. výročie sobáša Františka Jozefa I. a Alžbety, prezývanej Sissi a takisto hovorí o zrenovovaní kaplnky vďaka podpore ostrihomského arcibiskupa. „Ide o významnú pamiatku, o ktorej sme nevedeli a máme len strohé informácie, preto je nutné preskúmať aj archívy. Je vôbec zázrak, že sa táto, i ostatné pamätné tabule v Pevnosti zachovali, keďže po vzniku Československa sa vo veľkom odstraňovali symboly a pamiatky monarchie,“ povedal Ľudovít Gráfel.
Ďalšie pamätné tabule sa nachádzajú na Ferdinandovej i Leopoldovej bráne (spolu štyri) a tento rok sa bude reštaurovať aj tabuľa na hradbe Novej pevnosti, pri bývalých „ruských činžiakoch“, z roku 1808.

Frantisek Jozef a Sissi - Svadba Ján_Simor_János