Región Dél-komárom 2024. 02. 13.

V škôlke Gesztenyés sa buduje aj telocvičňa

Mesto Komárom sa úspešne uchádzalo o Operačný program rozvoja regiónov a sídielInfraštrukturálny rozvoj materskej školy Gesztenyés je plánovaný z približne 500 miliónov forintov.

Rozšírením a energetickou modernizáciou materskej školy si maďarský Komárom dal za cieľ zvýšiť úroveň služieb materskej školy. Všeobecným cieľom projektu je zlepšiť infraštruktúrne podmienky pre zdravé životné prostredie a efektívnu predškolskú výchovu a starostlivosť s prihliadnutím na rovnosť príležitostí,“ píše sa v tlačovej správe.

Priamym cieľom programu je rozvoj infraštruktúry materskej školy a realizácia energetickej modernizácie budovy. V rámci toho bude vybudovaná nová telocvičňa, umývadlo, rozvojová miestnosť, izolačka a sekretariát. Nastane tiež výmena strechy, vybudovanie solárneho systému, vonkajšie zateplenie a výmena okien a dverí.

Okrem toho špecialisti urobia aj bezbariérovú úpravu zariadenia vrátane návrhu bezbariérového vstupu a umyvárne, ako aj zriadenia bezbariérovej chodby. V rámci investície sa nakúpi aj vybavenie telocvične a aj nábytok.

Dokončenie investície realizovanej v rámci programu Széchenyi Terv Plusz sa očakáva na jar budúceho roka.

Zdroj: sziakomarom.sk