Mesto 2021. 11. 08.

Vďaka rozvoju technológií sa posúva vpred mimoriadne rýchlo aj rádiológia

Práca rádiológov je pred očami pacientov viac-menej skrytá a málokto z nás vie, čo všetko sa v  jej náplni skrýva. Ich úloha v zdravotníctve je však nezastupiteľná, na čo poukazuje aj Medzinárodný deň rádiológie, ktorý si pripomíname 8. novembra. Ako rádiodiagnostika fungovala v minulosti a ako je to dnes, čo všetko práca rádiológa obnáša a aké sú aktuálne novinky v tomto odvetví, nám porozprával vedúci rádiologický technik z Nemocnice AGEL Komárno Bc. Róbert Both.

Za posledné desaťročia sa z röntgenológie stalo odvetvie medicíny, ktoré je nenahraditeľné na každej úrovni zdravotnej starostlivosti. Základné diagnostické modality sú napríklad röntgenové vyšetrenia s tvorbou statického obrazu (skiagrafické) alebo dynamické vyšetrenia (skiaskopické), ultrazvukové vyšetrenia orgánov s výhodou využívania ultrazvuku bez radiačnej záťaže, kontrastné ultrazvukové vyšetrenia či CT vyšetrenia, kde rozsah výkonov závisí od dostupnej techniky. ,,Čím ďalej, tým častejšie sa stretávame s magnetickou rezonanciou aj v menších nemocniciach, kde rozsah vyšetrení výrazne závisí od typu a kvality prístroja a príslušenstva.  Od dostupnej techniky a počtu personálu závisí aj práca a pracovná náplň rádiológa. Väčšinou v menších nemocniciach má prevahu základná diagnostická rádiológia a základné intervenčné výkony ako biopsie. Na špecializovaných miestach je dostupná rozšírená rádiodiagnostika ako CT alebo MRI vyšetrenie srdca, funkčné vyšetrenia mozgu, špecializované USG vyšetrenia, a to aj počas operačných výkonov,“ vysvetľuje rádiologický technik komárňanskej nemocnice. Zásadný rozdiel medzi rádiológmi a inými špecialistami podľa jeho slov je, že rádiológ nie je lekár prvého kontaktu. Pacienti sú odoslaní lekármi prvého kontaktu na vyšetrenia, ktoré sú realizované v drvivej väčšine na samotnom rádiodiagnostickom oddelení.

Každodennou úlohou rádiológa na oddelení je vyhodnocovanie vykonaných vyšetrení rádiologickými technikmi alebo vykonávanie vyšetrení pri USG alebo intervenciách. ,,Neodlučiteľnou súčasťou práce je samozrejme komunikácia s ostatnými lekármi na oddeleniach nemocnice, ale aj na vonkajších pracoviskách, samoštúdium, zúčastnenie sa na multidisciplinárnych sedeniach, to najmä pri riešení onkologických ochorení, konzultácie, ale aj edukácia pacientov aj kolegov,“ hovorí Bc. Róbert Both.

Rádiológia patrí v medicíne medzi oblasti, ktoré sa mimoriadne rýchlo vyvíjajú. ,,Za poslednú dobu pozorovať výrazný rozvoj rádiológie vzhľadom na rýchly technologický rozvoj, vytvorení nových diagnostických metód, lepších softvérov, ale aj hardvéru. Stačí, keď si spomenieme, že prvý RTG prístroj bol zakúpený v roku 1897, prvý CT prístroj na Slovensku bol nainštalovaný v roku 1982. Od tej doby do roku 2020 bolo na Slovensku  412 rádiologických oddelení, kde pracovalo 683  špecialistov v odbore rádiológia, čo je jeden rádiológ na 7979 obyvateľov a 1354 rádiologických technikov, teda 1 technik na 4025 obyvateľov,“ vymenúva Bc. Róbert Both z komárňanskej rádiológie.

Ochrana zdravia pred nežiadúcimi účinkami ionizujúceho žiarenia hrá centrálnu úlohu v každodennom živote pracovníka na rádiodiagnostickom oddelení, a to nielen pri ochrane pacienta, ale najmä pri ochrane vlastného zdravia. ,,Povinnosťou každého človeka na oddelení je nosenie dozimetra, ktorý sníma dávku žiarenia, pri práci v priamom žiarení nosenie ochranných pomôcok. Počas vyšetrenia je to správna ochrana pacienta pred žiarením ochrannými pomôckami podľa zákona. Na tieto dávky sú presne dané limity a pracovisko je zaradené do rizikovej skupiny podľa platnej legislatívy. Legislatíva stanovuje frekvenciu aj rozsah preventívnych vyšetrení,“ hovorí o ochrane zdravia odborník a dodáva: ,,Obavy o zdravie sú opodstatnené, neadekvátne zaobchádzanie s ionizujúcim žiarením môže viesť k trvalým následkom, ale sú dôležitejšie skôr na oddelení, kde sa vykonávajú intervencie a na oddelení nukleárnej medicíny, kde z charakteru práce sú tie dávky žiarenia  vyššie.“

Zdroj: Agel SK