Mesto 2013. 07. 18.

Veľvyslanec Japonska prisľúbil pomoc s turistickou propagáciou Komárna

navsteva japonsko

Komárno sa v stredu dočkalo vzácnej návštevy. Do mesta sa prišiel pozrieť jeho excelencia Akira Takamatsu, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike. Prijal ho primátor Komárna Anton Marek spolu s viceprimátormi mesta, Vojtechom Novákom a Bélom Szabóm v podnikateľskom klube Dôstojníckeho pavilónu.

V rámci pracovného obeda diskutovali o najdôležitejších otázkach mesta a regiónu, o stave hospodárstva, o situácii na trhu práce, o turistických možnostiach, o spolužití Slovákov a Maďarov v našom národnostne zmiešanom meste a regióne a tiež o perspektívach cezharničnej spolupráce v rámci európskych mikroregiónov.

JE A. Takamatsu pozorne počúval slová popredných predstaviteľov mesta, ale sa aj aktívne pýtal, zaujímali ho mnohé témy, ale najmä možnosti turistického vyžitia v Komárne a v priľahlom regióne, ktoré by mohli byť zaujímavé aj pre japonských turistov, ktorí vo veľkom počte navštevujú neďaleké metropoly. Prisľúbil pomoc v tom, aby sa turisti z krajiny vychádzajúceho slnka dozvedeli o Komárne, a zaradili ho do svojho stredoeurópskeho turistického itinerára.

Hostia si v závere návštevy pozreli niekoľko historických a turistických zaujímímavostí v centre mesta v podaní uznávaného miestneho historika, Mihálya Máczu.

TEXT: komarno.sk, ahojkomarno.sk