Šport 2013. 02. 14.

Venujte 2% z daní lezeckej stene v Komárne!

VÁŽENÍ DAŇOVNÍCI! Obraciame sa na Vás ako členovia Klubu Previs

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Klub Previs je športová organizácia, združujúca skalolezcov z juhozápadného Slovenska a severného Maďarska. V spolupráci s mestom Komárno a podporou daňovníkov, ktorí nám poukázali 2% z dane sme postavili lezeckú stenu v Komárne vo volejbalovej hale v januári 2012. Vďaka odvedenej práci členov klubu počas realizácie táto stena v porovnaní s pôvodným plánom o stene s plochou 80 m2 dosiahla skoro dvojnásobok plochy, než akú by bolo možné postaviť pri trhových cenách zo zdrojov, ktoré boli k dispozícii.

Odvtedy sme uskutočnili rozširovania, rekonštrukcie, zásluhou ktorých plocha lezeckej steny dosahuje už 170 m2. Odstránili sme aj malú časť nevyužitého hľadiska pod stenou, tým sa stalo lezenie nad upravenou, vodorovnou podlahou aj v ľavej časti steny bezpečným.

https://www.youtube.com/watch?v=Y-wgpbqjp0I

 

Pustili sme sa aj do rozsiahlejšieho projektu. Zásluhou nadačného príspevku počas jarných mesiacov postavíme ďalšiu časť steny s plochou 100 m2. Nárok na rozšírenie je, aj miesta je v hale dostatok. Aj toto rozšírenie bude realizované tak, aby neprekážalo žiadnemu inému športu.

Za ten rok, čo lezecká stena stojí, sme okrem otváracích hodín pre verejnosť privítali veľa školských a detských skupín, medzi nimi aj deti zo znevýhodneného prostredia. Počas Komárňanských dní a cez Vianoce sme usporiadali detské programy, tie priniesli radostné chvíle.

https://www.youtube.com/watch?v=BPmzoYzx-tQ

Touto formou by sme radi oslovili firmy, podnikateľov, zamestnancov, aby v rámci svojich možností poskytli 2% zo svojich daní na rozšírenie lezeckej steny a na modernizáciu haly. Klub Previs by tieto prostriedky použil na prevádzku rozšírenej steny (na nákup chytov, lán, karabín, úväzov), a na osvetlenie steny. Myslíme si, že tieto peniaze by boli lepšie využité, ak by neputovali do štátnej pokladne, ale slúžili na obohatenie možností športových aktivít v našom meste a regióne.

Údaje nášho klubu k VYHLÁSENIU o poukázaní 2% zo zaplatenej dane:

Obchodné meno alebo názov: Klub Previs

Sídlo: Komárno, 945 01, Rákócziho 24/2

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa: 31746764

S úctou v mene Klubu Previs:

Zsolt Malinák, Pavol Szabó, Tibor Csizmadia, Erika Schlárová, Viktória Cziborová, Eva Cziborová, Attila Gábor, Alexandra Finta, Boglárka Barci, Tomáš Lelkes, Zsolt Varga, Csaba Vörös,Szabolcs Balogh, Tímea Nagy, Eva Ďumbier, Ferenc Ďumbier, Vlado Horváth, Annamária Szabóová, Zoltán Lengyel a ostatní členovia klubu.