Mesto 2017. 06. 20.

Vezmú nám Mŕtvak?

Výstavba obchvatu okolo Komárna je životne dôležitá. Rovnako však treba dbať aj na trasovanie tejto štvorprúdovej cesty. Jeden z variantov počíta s premostením ponad Mŕtvak, čo by túto rekreačnú lokalitu úplne zničilo.

Nedeľa podvečer. Pri mŕtvom ramene rieky Váh je plno. Rodiny s deťmi, zaľúbené páry i psíčkari si tu užívajú prichádzajúce leto. Prišli sa sem prejsť, okúpať, opáliť sa či jednoducho vypnúť. V príjemnej atmosfére tu počuť hlasy desiatok ľudí, džavot detí, štebotajúce vtáky, cítiť vôňu vodnej plochy i prírody v rozpuku. Už o pár rokov by však toto všetko mohol nahradiť pach a hluk mimomestskej dopravy. Zámer ministerstva dopravy vybudovať okolo Komárna obchvat, môže pri necitlivom plánovaní Mŕtvak úplne zničiť. Zástupcovia mesta bijú na poplach, existujú totiž aj iné možnosti, ako odbremeniť dopravu v meste.

Nezvládnuteľná doprava

Ako sa čoraz väčšmi približovala výstavba nového cestného mostu medzi Komárnom a Komáromom, postupne sa objavovali aj otázky týkajúce sa dopravnej situácie v meste Komárno. Z domnienok, že zvýšená premávka by mohla mestské komunikácie úplne pochovať, sa stali fakty prezentované aj mini’terstvom dopravy.

To vypracovalo ešte v roku 2016 štúdiu o počte áut, ktoré jednotlivými mestami prechádzajú. Z nej vyplývalo, že Komárno je na tom spomedzi analyzovaných menších miest najhoršie. S určitosťou sa dalo konštatovať, že ak by cez Komárno začali prechádzať aj nákladné autá do Maďarska (v súčasnosti tak robiť nemôžu pre obmedzenia na staručkom Moste Svätej Alžbety), situácia bude neúnosná. Tak ju napokon komentuje viacero motoristov počas dopravnej špičky už dnes. Stredom mesta prejde denne takmer 22-tisíc áut.

Okolo mesta

Do popredia sa tak dostala téma obchvatu, ktorá však nie je úplne nová. Viacprúdová cesta obopínajúca Komárno by rapídne zlepšila situáciu v meste a s vybudovaním novej medzinárodnej trasy by do regiónu priniesla viac života. Dôležité je však všetko stíhať včas. Nový most ponad rieku Dunaj by mal byť hotový v roku 2019 a vtedy už obchvat fungovať musí.

Ministerstvo dopravy pod vedením nominanta Most-Híd Árpada Érseka tak prišlo s akčným plánom vybudovať obchvat okolo viacerých miest. Prejazd takmer 22-tisíc áut denne dokonca primälo ministra „popohnať“ plánovanie projektov pri Komárne a Šali. Podľa prvotných informácie rátalo ministerstvo so 7,2 kilometrov dlhou štvorprúdovou cestou, ktorá spojí cestu prvej triedy smerom od Nových Zámkov a samotný nový most.

Zdá sa tak, že s potrebou obchvatu sú stotožnení na ministerstve, na kraji i predstavitelia mesta. Objavil sa však iný problém. Mestské zastupiteľstvo pracuje v súčasnosti s dvomi variantmi. Predstavený bol variant B, ktorý predstavuje trasu vedúcu ponad mŕtve rameno rieky Váh – Mŕtvak, pretína ho v jeho severnej časti. A toto je možnosť, s ktorou v súčasnosti ráta Nitriansky samosprávny kraj a má ju zapracovanú do svojho územného plánu.

Kúpanie zakázané

Mŕtvak patrí medzi hŕstku populárnych rekreačných oblastí v okolí Komárna. Betónový had a sýta doprava by podstatne ubrali z jeho funkčnosti. Hoci v minulosti sa v ňom kúpali iba odvážlivci, v posledných rokoch vyvinulo mesto veľké množstvo energie a nemalé prostriedky na jeho obnovu a kultiváciu. Upravili sa brehy, čistí sa voda, budovali sa ohniská či striešky. Počas leta sa tu dokonca koná viacdňový hudobný festival Lake Up. Aj keď sa veci hýbali pomaly, hýbali sa.

Bolo by preto nevyčísliteľnou škodou, ak by obchvat viedol práve tadiaľto. Nielenže by vrátil stav Mŕtvaku naspäť, nezvrátiteľne by zmaril všetku doteraz vynaloženú prácu. Nie je preto vo verejnom záujme, aby sa stavalo práve tu. Odpoveď sa skrýva práve vo variante A. Podľa neho by obchvat posunul na sever. Trasa by síce bola dlhšia, no konečný výsledok je určite dôležitejší. Súhlasí s tým aj poslanec mestského zastupiteľstva a predseda komisie životného prostredia a dopravy pri mestskom úrade v Komárne Tamás Varga. „Výstavbu obchvatu, ktorý je veľmi dôležitý pre  dopravu v meste, samozrejme podporujem. Toto trasovanie ponad mŕtve rameno by ale Komárňanov určite zasiahlo negatívne. Treba preto zvážiť aj ďalšie alternatívy. Na najbližšom mestskom zastupiteľstve prerokujeme odporúčanie, ktoré sme prijali na poslednom zasadnutí Komisie pre životné prostredie a dopravu,“ vraví predseda komisie. Cieľom podľa jeho slov je, aby sa opäť preverila možnosť variantu A, ktorý bude k životnému prostrediu a rekreačnej oblasti Mŕtvaku šetrnejší. V podobnom duchu sa pre mestskú televíziu sa vyjadril aj poslanec mestského zastupiteľstva Ondrej Gajdáč, ktorý tvrdí, že by sme na rekreáciu v tejto oblasti mohli pri realizácii variatu B úplne zabudnúť.

Zastupiteľstvo bude v júni schvaľovať územný plán, ktorý obsahuje obe alternatívy. Ak sa podarí pretaviť pripomienky ohľadom životného prostredia do zámerov vedenia mesta, na ťahu bude kraj. Ten ale nateraz s inou variantou nepočíta.