Región 2010. 11. 01.

VI. Novozámocká súťaž v príprave klobás „Klobfest 2010“

Mesto Nové Zámky a Základná organizácia CSEMADOK Nové Zámky vyhlasujú VI. Novozámockú súťaž v príprave klobás Klobfest 2010.

6.november 2010, 9:00, info: marcelaamiga@centrum.sk

Podmienky:
Úlohou 3-5 členných družstiev je z 10 kg klobásového mäsa vyhotoviť klobásu na pečenie. Mäso je zabezpečené z bitúnka s veterinárskym potvrdením. Usporiadatelia zabezpečia: stôl, klobásové mäso, ktoré si družstvá po preukázaní zaplatenia nominačného poplatku môžu prevziať spolu s potrebným množstvom čriev na plnenie priamo na mieste súťaže.

Súťažiaci sú povinní používať bielu zásteru alebo plášť, čiapku alebo šatku. Účastníci si prinesú tradičný ručný mlynček na plnenie, koreniny a k úkonom potrebné náradie (nôž, dosku na krájanie mäsa atď.).

Súťažiaci odovzdajú cca 30 cm dlhú klobásu na posúdenie a tiež odovzdajú nádobu na mäso. Zvyšná klobása je majetkom družstva a z hygienických dôvodov je zakázané ju predávať.

Je vítané ak si súťažné družstvá svoje pracovné miesto ozdobia prvkami, ktoré ich charakterizujú, ako napr. kroj a iné ľudové prvky.
Porota zabezpečí rovnaké podmienky na upečenie a hodnotí:
– prípravné fázy
– estetický vzhľad surovej klobásy
– chuť upečenej klobásy
– pracovné miesto

Súťažiace družstvá budú ocenené na základe hodnotenia poroty v zlatom, striebornom a bronzovom pásme.
Cenu za „Najkrajšie pracovisko“ – na základe hlasovania obecenstva – venuje Ing. Gejza Pischinger, primátor mesta.

Každý je srdečne vítaní na Novozámockom klobásovom festivale 2010.

Súvisiace články