Kultúra 2015. 05. 01.

VIDEO: 24. Komárňanské dni (začiatok)

Krátky zostrich zo začiatku Komárňanských dní. To najlepšie ešte len prichádza! www.komarnanskedni.eu